In 2011 is het exact 500 jaar geleden dat Erasmus’ wereldberoemde boek “de Lof der Zotheid” van de drukpers rolde. In korte tijd werden er 28.000 ex. in verschillende talen gedrukt. Voor die tijd een ongekend succes. Het was een bestseller!

Deze gebeurtenis biedt een unieke kans voor een prachtig jaar vol culturele, literaire, wetenschappelijke en historische activiteiten. Een Erasmusjaar kan even groot worden als het Rembrandtjaar: zowel nationaal als internationaal.